1883 - Edward Munch - Ciotka Karen w fotelu bujanym - olej na płótnie 47 x 41 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchciotkakarenwfotelubujanymolejnaptnie47x41cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg