1893 - Edward Munch - Dagny Juel Przybyszewska - olej na płótnie 148.5 x 99.5 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchdagnyjuelprzybyszewskaolejnaptnie1485x995cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg