1892 - Edward Munch - Dziewczyna czesząca włosy - olej na płótnie 91.4 x 72.3 cm - kolekcja Rasmusa Meyera, Bergen, Norwegia

edwardmunchdziewczynaczeszcawosyolejnaptnie914x723cmkolekcjarasmusameyerabergennorwegia.jpg