1894-95 - Edward Munch - Melancholia - olej na płótnie 81 x 100.5 - kolekcja Rasmusa Meyera, Bergen, Norwegia

edwardmunchmelancholiaolejnaptnie81x1005kolekcjarasmusameyerabergennorwegia.jpg