1889 - Edward Munch - Orkiestra wojskowa na ulicy Karla Johana - olej na płótnie 102 x 141.5 cm - Kunsthaus, Zurych, Szwajcaria

edwardmunchorkiestrawojskowanaulicykarlajohanaolejnaptnie102x1415cmkunsthauszurychszwajcaria.jpg