1892 - Edward Munch - Wieczór na ulicy Karla Johana - olej na płótnie 84.5 x 121 cm - kolekcja Rasmusa Meyera, Bergen, Norwegia

edwardmunchwieczrnaulicykarlajohanaolejnaptnie845x121cmkolekcjarasmusameyerabergennorwegia.jpg