edwardmunchwiosennydzienaulicykarlajohanaolejnaptnie80x100cmbergenbilledgalleribergennorwegia.jpg

1890 - Edward Munch - Wiosenny dzień na ulicy Karla Johana - olej na płótnie 80 x 100 cm - Bergen Billedgalleri, Bergen, Norwegia