edwardmunchaktolejnaptnie805x605cmnasjonalgallerietoslonorwegia.jpg

1896 - Edward Munch - Akt - olej na płótnie 80.5 x 60.5 cm - Nasjonalgalleriet, Oslo, Norwegia