1898-1900 - Edward Munch - Czerwony winobluszcz - olej na płótnie 119.5 x 121 cm -Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchczerwonywinobluszczolejnaptnie1195x121cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg