1902 - Edward Munch - Cztery dziewczynki z Asgardstrand - olej na płótnie 89.5 x 125.5 cm - Staatsgalerie, Stuttgart, Germany

edwardmunchczterydziewczynkizasgardstrandolejnaptnie895x1255cmstaatsgaleriestuttgartgermany.jpg