1900 - Edward Munch - Dym z lokomotywy - olej na płótnie 84.5 x 109 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchdymzlokomotywyolejnaptnie845x109cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg