1896 - Edward Munch - Dziewczyna nad brzegiem - Akwatinta i sucha igła na płycie cynkowej 28.2 x 21.7 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchdziewczynanadbrzegiemakwatintaisuchaiganapyciecynkowej282x217cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg