1902-03 - Edward Munch - Motyw symboliczny - olej na kartonie 44 x 67 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchmotywsymbolicznyolejnakartonie44x67cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg