edwardmunchwampirdrzeworytwpoczeniuzlitografi385x553cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg

1895-1902 - Edward Munch - Wampir - drzeworyt w połączeniu z litografią 38.5 x 55.3 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia