1895 - Edward Munch - Zazdrość - olej na płótnie 67 x 100 cm - kolekcja Rasmusa Meyera, Bergen, Norwegia

edwardmunchzazdroolejnaptnie67x100cmkolekcjarasmusameyerabergennorwegia.jpg