1907 - Edward Munch - Amor i Psyche - olej na płótnie 119.5 x 99 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchamoripsycheolejnaptnie1195x99cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg