1906-07 - Edward Munch - Asgardstrand (z Fryzu Reinhardta) - tempera na niezagruntowanym płótnie 91 x 167.5 cm - Neue Nationalgalerie, Berlin, Niemcy

edwardmunchasgardstrandzfryzureinhardtatemperananiezagruntowanymptnie91x1675cmneuenationalgalerieberlinniemcy.jpg