1909 - Edward Munch - Autoportret w szpitalu profesora Jacobsona - olej na płótnie 100 x 110 cm - kolekcja Rasmusa Meyera, Bergen, Norwegia

edwardmunchautoportretwszpitaluprofesorajacobsonaolejnaptnie100x110cmkolekcjarasmusameyerabergennorwegia.jpg