1905-06 - Edward Munch - Droga we wsi - olej na płótnie 100 x 105 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchdrogawewsiolejnaptnie100x105cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg