1913 - Edward Munch - Drwal - olej na płótnie 130 x 105.5 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchdrwalolejnaptnie130x1055cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg