1904 - Edward Munch - Drzewa nad brzegiem - olej na płótnie 93 x 167 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchdrzewanadbrzegiemolejnaptnie93x167cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg