1906-07 - Edward Munch - Dwie dziewczyny (z fryzu Reinhardta) - tempera na niezagruntowanym płótnie 90 x 70 cm - Neue Nationalgalerie, Berlin, Niemcy

edwardmunchdwiedziewczynyzfryzureinhardtatemperananiezagruntowanymptnie90x70cmneuenationalgalerieberlinniemcy.jpg