1905 - Edward Munch - Mężczyzna i kobieta - drzeworyt 40.3 x 54 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchmczyznaikobietadrzeworyt403x54cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg