1912-15 - Edward Munch - Mężczyzna i kobieta II - olej na płótnie 89 x 115.5 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchmczyznaikobietaiiolejnaptnie89x1155cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg