1907 - Edward Munch - Śmierć Marata - olej na płótnie 152 x 149 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchmiermarataolejnaptnie152x149cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg