1915 - Edward Munch - Środek lata - olej na płótnie 95 x 119.5 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchrodeklataolejnaptnie95x1195cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg