1907 - Edward Munch - Walter Rathenau - olej na płótnie 220 x 110 cm - kolekcja Rasmusa Meyera, Bergen, Norwegia

edwardmunchwalterrathenauolejnaptnie220x110cmkolekcjarasmusameyerabergennorwegia.jpg