1906 - Edward Munch - Zimowy krajobraz, Elgersburg - olej na płótnie 84 x 109 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchzimowykrajobrazelgersburgolejnaptnie84x109cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg