ok. 1907 - Edward Munch - Płacząca dziewczyna - kolorowa kreda i olej na płótnie 110.5 x 99 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

ok1907edwardmunchpaczcadziewczynakolorowakredaiolejnaptnie1105x99cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg