ok. 1915 - Edward Munch - Dzieci na ulicy - olej na płótnie 92 x 100 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

ok1915edwardmunchdziecinaulicyolejnaptnie92x100cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg