1919-21 - Edward Munch - Artysta i jego modelka - olej na płótnie 134 x 159 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchartystaijegomodelkaolejnaptnie134x159cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg