1923-24 - Edward Munch - Autoportret (Nocny wędrowiec) - olej na płótnie 121.5 x 118.5 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchautoportretnocnywdrowiecolejnaptnie1215x1185cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg