1919-21 - Edward Munch - Modelka przy wiklinowym fotelu - olej na płótnie 122.5 x 100 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchmodelkaprzywiklinowymfoteluolejnaptnie1225x100cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg