1919 - Edward Munch - Morderca na drodze - olej na płótnie 110 x 138 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchmordercanadrodzeolejnaptnie110x138cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg