1916 - Edward Munch - Wiosenna orka - olej na płótnie 84 x 109 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

edwardmunchwiosennaorkaolejnaptnie84x109cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg