ok. 1930 - Edward Munch - Głowa psa - olej na płótnie 46 x 38 cm - Muzeum Muncha, Oslo, Norwegia

ok1930edwardmunchgowapsaolejnaptnie46x38cmmuzeummunchaoslonorwegia.jpg